ECHOOO

Zajímavosti a záhady kolem nás

Neděle, 31.01.2010

Gantenbrink a tajemné dveře v Chufevově pyramidě - Archeologie
pridej.cz
 
Úvodem musím předeslat, že to, co se odehrálo koncem března 1993 v Chufevově (Cheopsově) pyramidě v Gíze v Egyptě, ukazuje na jednu z největších senzací při proniknutí do starodávného objektu za posledních 1.200 let. Co se skrývá za tajemnými dveřmi jedné ze šachet Velké pyramidy?

Chufevova pyramida v GízePřed těmi dávnými lety, v roce 821 po Kr., vyslal chalíf Abdaláh El Ma´-múm, syn slavného Hárúna ar-Rašída, útočný oddíl na velkou pyramidu faraona Chufeva. Za nevýslovného úsilí a útrap vysekali muži chodbu do několik tisíciletí staré stavby. Jsou to chodby, které turisté ještě dnes používají jako vchod.

V uplynulém století egyptologové nitro pyramid důkladně prozkoumali. Byla tam ještě tajemství? Tajné chodby a skryté komory, jak se traduje ve staroegyptských vyprávěních? Odborníci se domnívali, že ne, že sen byl dosněn.
Pak se však německému inženýrovi Rudolfu Gantenbrinkovi (nar. 1950) podařil geniální tah. Zkonstruoval rafinovaného robota, malé podzemní vozítko pojmenované Upuaut 2" (tj. egyptský bůh, česky je to Vepvovet a v překladu to znamená "Otevírající cestu") vybavené přístroji s laserovými paprsky a vestavěnými videokamerami. Technickou podporu získal Gantenbrink u švýcarské firmy ESCAP (speciální motory) v Ženevě, u firmy HILTI AG ve Vadúzu (vrtná technika) a firmy GORE v Mnichově (speciální kabely).

Jako žravá miniaturní obluda se Gantenbrinkův dálkově řízený robot pohyboval jednou z úzkých chodeb vedoucí od komory královen nahoru. Rudolf Gantenbrink před Velkou pyramidouReflektor na čele robota osvětloval scény, které už nejméně 4.500 let žádný člověk neviděl (Cheops, údajný stavitel, žil v letech 2.551 — 2.528 př. Kr.). Metr za metrem pronikal technický zázrak mezi hladkými stěnami, překonával malé hromádky písku, rachotil podél kamenů. Pak, po 65 metrech, objevuje uvnitř pyramidy senzaci: kamera zachycuje jakési posuvné dveře, které zjevně vedou shora, odkud musela být do šachty zasunuta. Uprostřed dveří jsou dvě kovové výztuže, jedna z nich je částečně ulomená (vápencová deska se dvěma měděnými hroty).
Gantenbrink směřuje robota ke dveřím, míří laserovým paprskem na spodní okraj dveří. Paprsek pode dveřmi mizí. To dokazuje, že posuvné dveře nejsou k podlaze připevněny. Ale robotova cesta je zatím zablokovaná. Dosud se egyptologové domnívali, že příkře vzhůru směřující čtvercové štoly se stěnami v šíři 20 centimetrů jsou vzdušné šachty. Ta iluze teď zmizela. Za kovem pobitými dveřmi se skrývá nejméně 4.500 let stará tajemná hádanka.
Už v roce 1987 tým odborníků z univerzity Waseda v Tokiu prosvítil velkou pyramidu elektronickými přístroji. Pozn. 1 Při tom se Japoncům podařilo lokalizovat celý labyrint dosud neznámých chodbiček a komor. Egyptologové zatím nebrali japonská měření příliš vážně. To se musí po Gantenbrinkových přesných videozáznamech změnit.
Přestože se Rudolfu Gantenbrinkovi podařilo senzační odhalení, nehledá senzace. Jeho úkolem zůstává zachování starověkých památek. Chce archeologii poskytnout nové impulzy a bádání o starověku dodat opět atraktivitu. Přinejmenším zneklidňující zůstává svatouškovské chování příslušných egyptologů. Tajuplné dveře byly objeveny 22. března 1993 přesně v 11.05 hodin. Toho dne byla senzace dokonalá a odborníci z Německého archeologického ústavu v Káhiře i kompetentní lidé z egyptského úřadu pro správu starověkých památek se o objevu dozvěděli.
Gantenbrinkův robot ve Velké pyramiděAle mlčelo se. Veřejnost informována nebyla. Odborníci chtěli zůstat sami mezi sebou. A veřejnost by se asi nedozvěděla nic až do dnešních dnů (v nejlepším případě možná nějakou nic neříkající zprávičkou), kdyby nebylo Rudolfa Gantenbrinka. Ukázal kopii fenomenálního videozáznamu některým odborníkům, kteří přece jen projevili zájem. Britský tisk se to dozvěděl a 7. dubna — dva týdny po objevu (!) — uveřejnil první krátkou zprávu.
Pozn. 2
Jak zareagoval Německý archeologický ústav, který se na objevu podílel?
Ústav v Káhiře zprávu dementoval. „To je naprostý nesmysl!" řekla mluvčí Ústavu Christel Egorová zpravodajské agentuře Reuter. „Objevené štoly jsou pouze vzdušné šachty a minirobot byl nasazen jen proto, aby změřil vlhkost. Je přece známo, že velká pyramida nemá žádné další komory." Pozn. 3
Člověk se necítí obelháván, člověk je obelháván! Robot totiž neměl na palubě žádný měřící přístroj pro měření vlhkosti (což později potvrdil sám Gantenbrink)! A co více: Prof. Dr. Rainer Stadelmann, velký muž německé egyptologie a ředitel Německého archeologického ústavu v Káhiře, zásadně popřel možnost tajné komory. Před novináři prohlásil: „Je obecně známo, že všechny poklady v pyramidě byly už dávno uloupeny. Za těmi dveřmi žádná komora není!" Pozn. 4
Jeho spolupracovník dr. Günter Dreyer potvrdil názor svého šéfa: „Za těmi dveřmi nic není. Je to iluze." Pozn. 5 Jistě by měli odborníci pravdu, kdyby řekli, že se neví, co se za kovovými dveřmi nachází. Ale kategoricky a bez důkazů tvrdit, že za nimi není NIC, je nejen dogmatické a nevědecké, ale slovy Ústavu řečeno: NESMYSL!
Dopisovateli britských novin The Independent Davidu Keysovi, kompetentnímu pro otázky archeologie, byla nápadná jedna kuriozita Pozn. 6: Výška mezi podlahou komory královen a podlahou komory králů je 21,5 metru. Přesně takový výškový rozdíl je mezi podlahou komory králů a předpokládanou novou komorou... Další komora je tedy velice pravděpodobná. Pro lepší pochopení: Robot vyjel na svou dobrodružnou cestu od jižní stěny komory královen. Pak rachotil asi dva metry po rovné ploše a potom začal obtížně stoupat v úhlu 45 stupňů. Asi po 40 metrech překonal desku ležící na podlaze a není jisté, zda to je deska podlažní, či zda spadla shora ze stropu. Pak následovaly úseky s pískem a hrubými stěnami, které vypadají jako hrubá omítka. Nakonec, asi po 65 metrech, míjel částečně vyleštěné kamenné stěny z pískovce nebo alabastru a potom se objevily tajemné dveře. Kdyby šachta pokračovala, narazil by po dalších 25 metrech na vnitřní stranu obvodové zdi pyramidy.
Robot „Upuaut 2“Ještě nevíme, co se za dveřmi skrývá. Možné je všechno. Je jisté, že objevená šachta musela být od samého začátku součástí plánu pyramidy. Není to jinak možné, protože nikdo, ani žádné dítě, by nemohlo dodatečně vysekat šachtu, jejíž každá strana má pouze 20 centimetrů. Nehledě na vyleštěné stěny, které zaznamenala kamera. Šachta rostla zároveň s pyramidou. Je nutno připomenout, že dveře se většinou dělají proto, aby za nimi „něco" bylo.
Shrňme si to. V pravděpodobně nejatraktivnější archeologické památce lidských dějin jsou nalezeny tajemné dveře, o kterých odborníci, egyptologové, do té doby neměli sebemenší tušení. Proto absolutně nemohou vědět, co se za nimi skrývá. A jejich reakce? „Žádná komora tam není, a pokud by tam nějaká byla (už to je protimluv), stejně v ní nic nebude, protože lupiči už dávno všechny komory vyplenili." Pozn. 6 Je neuvěřitelné, s jakou slabomyslností je veřejnost odbývána. Možná, že nám ještě bude vysvětleno, jak vylupovači hrobek vlezli do šachty, která má stěny jen 20 centimetrů široké. Lupiči snad nechali šachtou prolézt inteligentní hady — 65 metrů dlouhé obludy! ” Konečně, u cíle svých přání, snad lupiči tajemné dveře neotevřeli, nebo je zase za sebou spořádaně zavřeli. Jiný přístup do předpokládané komory (nebo k existujícím dveřím) je pouze zvenčí, skrz masivní kamennou stěnu silnou 25 metrů. Ale jižní stěna pyramidy, která by musela být k tomu účelu prolomena, je už po tisíciletí nedotčena.
Rozdíl mezi Bohem a některými egyptology spočívá v tom, že Bůh už nemůže měnit minulost.

Epilog
Gantenbrinkovi bylo po objevu tajemných dveří sděleno, že ve výzkumu nesmí pokračovat. Prezident SCA (Nejvyšší rada pro starověké památky) Dr. Muhamad Ibrahim Bakr dokonce tvrdil, že je to všechno smyšlenka a že „otvor pro robota je příliš malý, než aby jím prošel". Nastala série podezřelých migrací hlavních úředníků mezi nejvyššími posty egyptologických úřadů, protichůdných tvrzení a názorových obratů o 180°. Prezident SCA Dr. Muhamad Ibrahim Bakr odvolal šéfinspektora pyramidového komplexu v Gíze Dr. Zahi Hawasse. O tři měsíce později je ale odvolán sám Bakr a nahrazuje ho Dr. Abdul Nur El Din. Dříve odvolaný Hawass odchází do USA, kde prohlašuje objev záhadných dveří za velice důležitý a spekuluje o významných artefaktech za nimi.

Rok 1994 — Zahi Hawass a odmítnutá nabídka Gantenbrinka
Zahi HawassDr. Hawass se vrací na svůj původní post. Ve stejné době Gantenbrink nabízí, že na vlastní náklady vyvine nové zařízení, které nepatrným otvorem vnikne do uzavřeného prostoru a pořídí obrazovou dokumentaci. Nabízí svého robota a také to, že osobně zaučí egyptského technika, jak s ním pracovat. Tato velkorysá nabídka byla nejdříve přijata, ale o měsíc později najednou odmítnuta. A ve stejném čase musel Dr. Hawass navzdory všemu, co řekl před návratem na původní místo šéfinspektora, znovu říct: „Nemyslím si, že to jsou dveře a nic za nimi není."

Rok 1996 — Zahi Hawass opět mění názor
V březnu tohoto roku Zahi Hawass opět mění svůj názor a oznamuje, že dveře budou otevřeny v září kanadskou multimediální firmou AMTEX Corporation. Pochopitelně to chce provést bez Gantenbrinka, zato se svým osobním přítelem. AMTEX se svým prezidentem Petrem Zuuringem ihned nabízí televizním společnostem práva být přitom — 10 milionů dolarů za každý přímý přenos.

Rok 1998 — Zahi Hawass a jeho další obraty
Nic se ale nestalo a Zahi Hawass v dubnu opět tvrdí, že v pyramidě nezbývá nic k objevení, že neexistuje způsob jak dveře otevřít, ani tam poslat kameru a zjistit, co je za nimi. Jenže už v listopadu (jako mnohokrát předtím) obrací. „Je pravděpodobné, že Velká pyramida má stále neobjevenou komoru. Je vyvíjen nový robot za účelem pokračovat v práci započaté před několika lety Gantenbrinkem."

Rok 2002 — Zahi Hawass, nový Robot Pyramid Rover a přenos National Geographic
Po deseti letech se výzkum konečně uskutečňuje. Práva získává společnost National Geographic a hlavní postavou není nikdo jiný, než Dr. Hawass. Ten je začátkem roku dokonce jmenován prezidentem SCA. Tenotkrát dostala povolení k průzkumu bostonská firma iRobot s unikátním strojem Robot Pyramid Rover o velikosti 13 x 13 cm a délce 30 cm. Robot má krom ultrazvukového snímače a dalších technických vymožeností včetně radaru také 5 kamer a vrtací zařízení. Něco ale není v pořádku. Robot se přibližuje ke dveřím, které má provrtat, aby protáhl kameru. Vyvrtaný otvor je však vidět dříve, než se vrták dotkne kamene! Zatímco na záběrech z roku 1993 bylo pravé měděné madlo delší než levé, při nových záběrech je toto madlo kratší, srovnatelné s druhým. Všichni ale mlčí... Nikdo se nezeptá, proč výzkum nemohl provádět Gantenbrink a proč se muselo čekat tolik let. Svět se dozví, že za záhadnými dvířky jsou další, téměř identická a Hawass to musel vědět.
Robot Pyramid Rover a přenos National Geographic ze 17. 9. 2002 
 
Co se skrývá za dalšími dvířky?
Podle jedněch značí jemný písek, který objevili Francouzi v roce 1986 ve vrtu z koridoru a jemný prášek v šachtě komory královny existenci skryté "hydraulické uzávěry". Šachty prý slouží k odtoku písku, který drží někde nějaké dveře na místě tím, že jim činí pevnou základnu, která se jako hladina v přesýpacích hodinách propadne. Stejný způsob byl používán k uzavírání prostor v hotovém díle, případně sloužil jako smrtící past...
Téměř neznámá je skutečnost, že hlavní vchod do pyramidy nebyl dosud otevřen. Zevnitř i zvenčí ho uzavírá granitový blok a nikdo nemá tušení, co je v prostoru mezi těmito bloky. Současný „vchod", jak jsem zmínil úvodem, prorazili lupiči před stovkami let. Diskutuje se dokonce myšlenka, že Chufevova pyramida je časovou schránkou, zanechanou k otevření těm, kteří toho budou schopni...
Gantenbrinkův projekt, 1993
 
 
 
Zdroj: Epocha; Erich von Däniken: Neznámé z vesmíru (1995) 
 
 
Pozn. 1) Yoshimura, S.: Non-destructive Pyramid Investigation by Electromagnetic Wave Method. Waseda University, Tokyo 1987
Pozn. 2) Portcullis Blocks Robot in Pyramid. The Daily Telegraph, 7. dubna, London 1993
Pozn. 3) Telex Reuter a DPA ze 16. dubna 1993
Pozn. 4) The Great Pyramid Mystery. Mail on Saturday, 17. dubna, London 1993
Pozn. 5) Secret Chamber May Solve Pyramid Riddle. The Times, 17. dubna, London 1993
Pozn. 6) Intact Chamber Found in the Great Pyramid. The Independent, 16. dubna, London 1993

 

Ohodnoťte příspěvek 1 1

pridej.cz Přidat.eu záložku!
Autor: frohlich Autor 31. ledna 2010, 22:45

KomentářePřidání komentáře...
Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text: