SHEMA

Zajímavosti a záhady kolem nás

Čtvrtek, 24.05.2012

Hledání předků v Matrikách židovských náboženských obcí - Shema, Yisrael!
pridej.cz

V roce 2011 byly digitalizovány všechny svazky Matrik židovských náboženských obcí v českých zemích uložené v Národním archivu v Praze. V tuto chvíli jsou zmíněné matriky zpřístupněny na stránkách NA Badatelna.cz. V souladu se zněním zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb.) jsou v jednotlivých svazcích fondu HBMa zpřístupněny pouze zápisy starší 100 let od posledního zápisu v matrikách narozených a zápisy starší 75 let v matrikách oddaných a matrikách zemřelých.


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Pondělí, 21.05.2012

Heydrich přijel udělat pořádek - Historie
pridej.cz

Před více než 70 lety připadl 1. říjen na středu. Toho dne začal v Praze proces s předsedou protektorátní vlády Karlem Eliášem. Od neděle v zemi panoval výjimečný stav. Plakáty na nárožích denně ozna­movaly dílo stanných soudů: rozsudky smrti. Strůjcem represí byl Reinhard Heydrich, který 27. září 1941 přišel do Prahy, aby splnil Hitlerův příkaz udělat v protektorátu pořádek.


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Pátek, 18.05.2012

Jan Karski: Svědek, kterému nechtěli věřit - Shema, Yisrael!
pridej.cz

Byl kurýrem, který v prvních letech druhé světové války zajišťo­val spojení mezi do­mácím odbojem a polskou exilovou vládou. Na podzim ro­ku 1942 přinesl do Londýna informace o tom, co se v Polsku děje se Židy. Jenže mocní tehdejšího svě­ta jeho poselství nevěřili. Nebo věřit nechtěli. Jan Karski byl v extrémních podmínkách a za okolností, jež ho pak za bezesných nocí straši­ly celý život, pověřen předáním vzkazů, které měly změnit tra­gickou situaci Židů v Polsku. Své poslání splnil, ale protože na poselství nikdo adekvátně ne­reagoval, musel se s tím celý ži­vot vyrovnávat.


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Středa, 16.05.2012

Protokol z Wannsee: symbol holocaustu - Shema, Yisrael!
pridej.cz

Po skončení procesů s válečnými zločinci se připravovaly v Norimberku soudy s nižšími nacis­tickými funkcionáři. Při shromažďování podkladů narazili američtí úředníci v březnu 1947 v jednom ze šanonů německého ministerstva zahraničí na zápis z jakési schůzky. Konala se 20. ledna 1942 na berlínském předměstí Wannsee a záznam byl opatřený razítkem „Tajná říšská záležitost".


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Čtvrtek, 15.12.2011

Ten Sharp - You - Umění
pridej.cz

Charismatický, excelentní zpěvák, úžasný klavírista a výborný saxofonista. Nádherná píseň. Jednoduše geniální. Můj respekt, chlapci. Zkrátka doba, kdy umělci i v oblasti popu ještě uměli vytvořit píseň, která chytla u srdce a při jejím poslechu vám běhal mráz po zádech. Kde jsou ty časy...


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Středa, 19.10.2011

Welcome home, Gilad! - Shema, Yisrael!
pridej.cz

Looking thin, weary and dazed, Israeli soldier Gilad Shalit returned home Tuesday from more than five years of captivity in the Gaza Strip. In exchange, hundreds of Palestinian prisoners were released.


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Pátek, 30.09.2011

Babij Jar - 70 let poté - Shema, Yisrael!
pridej.cz

Právě dnes si připomínáme 70. výročí tragických událostí v Babim Jaru na Ukrajině. Během dvou dní z 29. na 30. září 1941, právě ve svátek Jom kipur, bylo nedaleko Kyjeva povražděno německými jednotkami SS Einsatzgruppen 33.771 Židů z ukrajinské židovské komunity. Mezi oběťmi nacistického bestiálního vraždění byli nejen muži, ale také ženy a děti. Babij Jar představuje největší masovou vraždu v nám známé historii.


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Neděle, 14.08.2011

Dějiny židovského národa (Paul Johnson) - Shema, Yisrael!
pridej.cz

Velmi poutavá a čtivá publikace. Jedná se o publicistický pohled na dějiny a kulturu židovského národa, jehož osudy jsou spojeny s vyvolením a zatracením. Národa, který neměl svou zem, byl pořád štvancem a odolával neustálému pronásledování, jež vyvrcholilo v tragédii holocaustu. Židé patřili též mezi významné představitele západní vědy a uměleckého světa, jejich připomínka je tak náhledem do svědomí Evropy. Knihu jsem četl doslova jedním dechem. Uvádím alespoň několik myšlenek autora z úvodu ke knize.


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Středa, 10.08.2011

Yerushalaim Shel Zahav - Shema, Yisrael!
pridej.cz

Tato píseň je po Hatikvě  považována za druhou, neoficiální, hymnu Izraele. Pojednává o touze Židů vrátit se zpátky do Jeruzaléma.

„Jeruzaléme ze zlata, z mědi a záře tajemství, pohleď – i já jsem jeden z tónů všech písní tvých.“


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie


Pondělí, 8.08.2011

Nálet na Prahu – osudový omyl Spojenců - Historie
pridej.cz

Ostrý hvizd sirén zazní pražskými ulicemi krátce po poledni 14. února 1945. „Honem do krytu," vykřikne muž jdoucí po dnešním Palackého mostě a strhne k sobě manželku. Než ale stihnou doběhnout alespoň na nábřeží, obrovská tlaková vlna je smete rovnou do Vltavy. Mohla za tragédii namyšlenost jednoho důstojníka?


Celý příspěvek
Ohodnoťte příspěvek 0 0

Pridat.euPřidat.eu Přidat.eu RSSPřidat RSS Fotogalerie